Wilma-tunnuksen teko avainkoodin avulla (huoltajat)

Huoltajatunnuksen tekemisen avainkoodin avulla aloitetaan osoitteesta https://wilma.tk-opisto.fi/connect.

Kuvallinen ohje Wilma-tunnuksen teko avainkoodin avulla (huoltajat)